Reaal College wordt Lindenhaeghe
U kunt voor uw omwisselactie niet meer terecht bij Reaal College, maar bij Lindenhaeghe. Ook kunt u aan Lindenhaeghe uw vragen stellen over uw behaalde examens en gevolgde opleidingen. Meer informatie vindt u op de website www.lindenhaeghe.nl

Reaal College
Reaal College
Reaal College